Baner kursów szkoleniowych OPRC

Szkolenie w zakresie reagowania na wycieki ropy

Firma Elastec, Inc została akredytowana przez Instytut Nautyczny zgodnie z jego polityką i procedurami akredytacyjnymi w celu zapewnienia szkolenia w zakresie gotowości, reagowania i współpracy na zanieczyszczenia olejami (OPRC) na poziomie 1 i 2 (odpowiednik IMO).

Międzynarodowa konwencja w sprawie gotowości, reagowania i współpracy na zanieczyszczenia olejami zobowiązuje rządy do ustanowienia programu ćwiczeń dla organizacji reagowania na zanieczyszczenia olejami oraz szkolenia odpowiedniego personelu.

Międzynarodowa Organizacja Morska opracowała szereg kursów szkoleniowych dotyczących wszystkich aspektów planowania, reagowania i zarządzania wyciekami ropy. Są to tak zwane kursy modelowe OPRC. Kursy te zostały zaprojektowane i opracowane przez międzynarodową grupę ekspertów z rządów i przemysłu.

OPRC OSR poziom 1 (Operacyjny) przeznaczony jest dla pracowników, którzy reagują na miejscu i sprzątają wycieki oleju. (odpowiednik IMO)

OPRC OSR poziom 2 (taktyczny) przeznaczony jest dla osób nadzorujących i dowódców na miejscu zdarzenia. (odpowiednik IMO)

Szkolenie obejmuje tematy klasowe i ćwiczenia terenowe dotyczące lokalnego sprzętu do reagowania na wycieki ropy.

Cel szkolenia:

Zdobądź i zademonstruj poziom kompetencji i zrozumienia procesu wietrzenia oleju w środowisku morskim, wdrażaj skuteczne oczyszczanie linii brzegowej przy użyciu różnych technik reagowania, wybierając odpowiedni sprzęt i uczestnicz w zespołach reagowania na wycieki ropy na miejscu.

Sesje w klasie:

 • Właściwości wycieku ropy, zachowanie i los
 • Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Wrażliwość i wpływy środowiskowe
 • Organizacje reagowania i strategie kontroli
 • Wysięgniki zabezpieczające
 • Awaria wysięgników zabezpieczających
 • Wybór belki olejowej
 • Rozmieszczenie i konfiguracja wysięgników zabezpieczających
 • Urządzenia do odzyskiwania
 • Rozmieszczenie i obsługa skimmerów
 • Stosowanie dyspergatorów
 • Nowe technologie
 • Gospodarowanie odpadami
 • Oczyszczanie linii brzegowej
 • Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie sprzętu
 • Reakcja na dziką przyrodę

Sesje praktyczne:

 • Rozmieszczenie wysięgników i odpieniaczy
 • Konfiguracja witryny i podział na strefy
 • Dekontaminacja i gospodarka odpadami
 • Ocena linii brzegowej

Czas trwania szkolenia:

 • 24 Godziny

Więcej informacji i rejestracja

Zarejestruj się już teraz na warsztaty OPRC, przeznaczone dla specjalistów zajmujących się reagowaniem na wycieki ropy, zarządców ścieków i wód opadowych, miejskich inżynierów budownictwa lądowego i menedżerów ds. środowiska. Zapisy obejmują wszystkie warsztaty, szkolenia i lunche.

Imię(Wymagany)
Adres(Wymagany)
To pole jest dla celów walidacji i powinny być pozostawione bez zmian.
Przewiń do góry
Odwiedź Elastec podczas HYDROVISION International w Denver, CO.
To jest domyślny tekst paska powiadomień