Menu Szukaj
Zamknij wyszukiwanie

Szkolenie w zakresie reagowania na wycieki ropy

Firma Elastec, Inc została akredytowana przez Instytut Morski zgodnie z jego polityką i procedurami akredytacji w celu zapewnienia szkolenia na poziomie 1 w zakresie gotowości, reagowania i współpracy (OPRC) w zakresie gotowości na zanieczyszczenie olejami (OPRC) (odpowiednik IMO).

Międzynarodowa konwencja w sprawie gotowości, reagowania i współpracy na zanieczyszczenia olejami zobowiązuje rządy do ustanowienia programu ćwiczeń dla organizacji reagowania na zanieczyszczenia olejami oraz szkolenia odpowiedniego personelu.

Międzynarodowa Organizacja Morska opracowała szereg kursów szkoleniowych dotyczących wszystkich aspektów planowania, reagowania i zarządzania wyciekami ropy. Są to tak zwane kursy modelowe OPRC. Kursy te zostały zaprojektowane i opracowane przez międzynarodową grupę ekspertów z rządów i przemysłu.

IMO 1 jest przeznaczony dla pracowników, którzy reagują na miejscu i usuwają wycieki oleju.

Szkolenie obejmuje tematy klasowe i ćwiczenia terenowe dotyczące lokalnego sprzętu do reagowania na wycieki ropy.

Zarejestruj się teraz na szkolenie

Cel szkolenia:

Zdobądź i zademonstruj poziom kompetencji i zrozumienia procesu wietrzenia oleju w środowisku morskim, wdrażaj skuteczne oczyszczanie linii brzegowej przy użyciu różnych technik reagowania, wybierając odpowiedni sprzęt i uczestnicz w zespołach reagowania na wycieki ropy na miejscu.

Sesje w klasie:

 • Właściwości wycieku ropy, zachowanie i los
 • Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Wrażliwość i wpływy środowiskowe
 • Organizacje reagowania i strategie kontroli
 • Wysięgniki zabezpieczające
 • Awaria wysięgników zabezpieczających
 • Wybór belki olejowej
 • Rozmieszczenie i konfiguracja wysięgników zabezpieczających
 • Urządzenia do odzyskiwania
 • Rozmieszczenie i obsługa skimmerów
 • Stosowanie dyspergatorów
 • Nowe technologie
 • Gospodarowanie odpadami
 • Oczyszczanie linii brzegowej
 • Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie sprzętu
 • Reakcja na dziką przyrodę

Sesje praktyczne:

 • Rozmieszczenie wysięgników i odpieniaczy
 • Konfiguracja witryny i podział na strefy
 • Dekontaminacja i gospodarka odpadami
 • Ocena linii brzegowej

Czas trwania szkolenia:

 • 24 Godziny

Więcej informacji i rejestracja

Reigster teraz na warsztat OPRC, przeznaczony dla profesjonalistów zajmujących się reagowaniem na wycieki ropy, kierowników ds. ścieków i wód opadowych, inżynierów budownictwa miejskiego i kierowników ds. środowiska. Zapisy obejmują wszystkie warsztaty, szkolenia i obiady.

 • To pole jest dla celów walidacji i powinny być pozostawione bez zmian.