PRZEGRODY WODNE

Systemy przegród wodnych to urządzenia kontrolujące przepływ, które zwiększają czas retencji w instalacjach uzdatniania wody, stawach utleniających, osadnikach, chłodzeniu wodą, studniach czystych, zbiornikach, oczyszczalniach ścieków i zastosowaniach do wody pitnej. American Marine, oddział firmy Elastec, od 1967 produkuje wysokiej jakości produkty z ruchomym wysięgnikiem i barierami.

Karta ścienna z przegrodą

Ściany przegrody

Karta pływających przegród

Pływające przegrody

Systemy przegrody są wytwarzane na zamówienie dla określonych lokalizacji w celu łatwej instalacji i doskonałej wydajności. Elastec systemy przegrody pływającej zastosuj optymalne komponenty do warunków uzdatniania wody. Komponenty przegrody dobierane są ze względu na ich właściwości odporności na korozję, odporność na promieniowanie ultrafioletowe, odporność chemiczną, warunki hydrodynamiczne i inne specyfikacje. Nasz proces produkcyjny jest w stanie zbudować jednoczęściowe sekcje przegród do 2,500 stóp / 762 m, co zmniejsza montaż na miejscu.

Kontakt uczyć się więcej.

Przewiń do góry