KOTWICE BOMOWE

Elastec oferuje systemy kotew do zabezpieczania boom powstrzymywaniakurtyny mętności i inne urządzenia morskie. Są oferowane jako kompletne zestawy z wyborem rozmiarów kotew.

Jednym z kluczy do udanej instalacji wysięgnika jest system kotwiczący. Podczas kotwiczenia wysięgnika niezbędna jest znajomość głębokości i prądu wody, aby określić prawidłową liczbę i rozmiar kotwic oraz długość linii kotwicznej. Elastec oferuje usługi konsultacyjne dotyczące instalacji, aby pomóc w prawidłowym wdrożeniu i sukcesie systemu. Kontakt uczyć się więcej.

Przewiń do góry