Menu Cari
Tutup Cari

Elastec menghadiri bengkel mengenai "Persiapan dan Respons terhadap Kecemasan Tumpahan Minyak di Perairan Pakistan"

Pengumuman, Booms and Curtains, media, Berita, Skimmer Minyak
Bengkel mengenai spanduk kesediaan minyak

Jan Hoven Elastec baru-baru ini bercakap di bengkel dua hari mengenai "Persediaan dan Respons terhadap Kecemasan Tumpahan Minyak di Perairan Pakistan" di Karachi, Pakistan. Berikut adalah dari artikel yang muncul di Perakam Perniagaan mengenai acara itu.


KARACHI: Karachi Port Trust (KPT) menganjurkan bengkel selama dua hari mengenai "Kesediaan dan Tindak balas terhadap Kecemasan Tumpahan Minyak di Waters Pakistan" sebagai pengiktirafan perkhidmatan 70 bagi Pertubuhan Maritim Antarabangsa (IMO).

Perwakilan yang mewakili pihak berkepentingan dari wilayah Karachi, Gaddani dan Hub menghadiri bengkel yang bertujuan untuk mengembangkan strategi bagi memastikan penghantaran dan penghantaran selamat di lautan yang bersih.

Jan Hoven di Bengkel untuk Tindak Balas Tumpahan Minyak di Pakistan

Bercakap di bengkel itu, pengerusi KPT Rear Admiral Jamil Akhtar berkata KPT telah bekerja selama lebih dari tujuh dekad untuk menubuhkan pengalaman kolektif untuk kesediaan minyak tumpahan untuk mendapatkan penghantaran selamat di lautan yang bersih.

"Kesan yang membinasakan tumpahan minyak membawa kepada kerjasama yang sangat diperlukan antara negara, organisasi dan industri," katanya, sambil menambah bahawa Jabatan Pengawasan Pencemaran Marin KPT untuk peluang pembelajaran tumpahan minyak kesediaan dan tindak balas. Beliau juga berkongsi pandangannya mengenai Pelan Kontingensi Tumpahan Minyak bersama-sama dengan perolehan dengan pihak berkepentingan industri minyak dan perkapalan. Pengerusi KPT berkata Rancangan itu akan merangkumi tahap I dan II IMO mengenai Teknologi Tindak Balas Tumpahan Minyak dan penggunaan peralatan sambil menyediakan platform kepada pihak berkepentingan untuk mengkaji semula kapasiti sedia ada Pakistan untuk memerangi kecemasan tumpahan minyak yang tidak dapat dijumpai di Laut Arab. Beliau berkata ia akhirnya akan menghasilkan objektif strategi fokus bersepadu untuk meningkatkan kesediaan dan kemampuan respons sambil memahami Konvensyen "OPRC-90" - yang menggalakkan kerjasama dalam bidang seperti perancangan luar jangka dan prosedur tindak balas yang diselaraskan, penubuhan stok peralatan yang cukup untuk menangani dengan risiko pencemaran minyak, program penyelidikan dan pembangunan, latihan dan latihan, program untuk memudahkan tindak balas tumpahan minyak, pelan kecemasan pencemaran kapal, kerjasama teknikal dan kerjasama antarabangsa untuk kawalan tumpahan minyak.

Pengerusi KPT berkata para peserta akan dapat menggunakan teknik perancangan yang tepat dalam penggunaan peralatan tindak balas tumpahan minyak semasa bengkel yang akhirnya menguatkan perintah mereka tentang perancangan untuk apa saja kecemasan tumpahan minyak yang mereka hadapi.

"Kami tidak bersedia apabila bencana tumpahan minyak Tasman Spirit melanda kami tetapi sejak itu kami telah membina peralatan untuk menangani kejadian tersebut dan kami telah melakukan latihan secara teratur untuk memastikan diri kami bersedia untuk mengelakkan bencana seperti itu di pelabuhan dan pantai kami," katanya. , sambil menambah bahawa berdasarkan pengalaman Spiritual Tasman, mereka telah menyediakan Pelan Kontingensi Bencana Marin Negara di 2007 dan sejak itu mereka telah menjalankan lapan latihan peringkat kebangsaan, setakat ini. Namun, katanya terdapat ruang untuk melatih sumber manusia dan pihak berkepentingan industri minyak, pemilik kapal dan agensi kerajaan menerusi pelbagai bengkel kerana Pakistan mengimport 15 juta metrik tan produk hidrokarbon setiap tahun.

Semasa bercakap pada majlis itu, pakar balas tumpahan minyak dan Pengarah Serantau Elastec Jan Hoven bercakap mengenai tindak balas tumpahan minyak dan kewajipan dan strategi antarabangsa berkenaan dengan tahap IMO tahap I dan II dalam sesi teknikal pertama. Dalam sesi teknikal, beliau tetap memberi tumpuan kepada teknologi dan kelengkapan berkaitan tumpahan minyak. Pembesar suara tetamu lain Laksamana Muda Pervaiz Asghar (retd) dan Dr. Samina Qudwai juga bercakap tentang peralatan, teknologi, dan strategi bangunan untuk memerangi pencemaran yang dihadapi oleh pantai Pakistan.

Muat turun artikel PDF

Kertas harian Pakistan Karachi